100-min en Ouder: woningcrisis

In alle kernen van onze gemeente neemt de woningbehoefte de komende jaren toe. Dit hangt samen met de individualisering en vergrijzing, waardoor er meer eenpersoonshuishoudens nodig zullen zijn. In deze […]

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.