De L.O.V.E. is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit levert diverse voordelen op; voor de omroep én voor u! Zo kunnen donateurs van de L.O.V.E. onder hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Details ANBI toewijzing

Naam:Stichting Lokale Omroep Volendam-Edam
RSIN:008301608
Bezoekadres:Sportlaan 10f
1131 BK Volendam
Postadres:Postbus 123
1130 AC Volendam
Doelstellingen:Zie doelstellingen

Bestuurders

  • Jaap Schilder, voorzitter
  • Gerard Schilder, penningmeester
  • Jan Koning, Secretaris

Financiële verantwoording

Bekijk het meest recente jaarverslag. Hierin vindt u naast een financiële verantwoording (jaarrekening) ook een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en meer informatie over het beloningsbeleid.