In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring willen we duidelijk melden voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens gebruiken. Wij vragen dan ook enkel de gegevens die benodigd zijn voor dat specifieke doel.

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld door middel van een formulier contact met ons opneemt met een vraag, verzoek, bericht, etc. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om deze vraag, verzoek, bericht, etc. te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij per onderdeel de volgende gegevens van u verwerken, mede afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een formulier in te vullen:

Contact opnemen met L.O.V.E. (via website en/of app)

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Informatie (aanvraag) voor adverteren

 • Naam
 • E-mailadres
 • Naam bedrijf
 • Telefoonnummer

Donateur of Vriend worden

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale brieven en/of per post;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

Bewaartermijnen

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Op verzoek kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij geven Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties.

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken, is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een melding waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.


Afmelden cookies

Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u voorkomen dat cookies überhaupt op uw computer komen? Bekijk dan op www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen hoe u cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.