De Lokale Omroep Volendam Edam is geregistreerd als stichting en werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. De L.O.V.E. kent een organisatiestructuur van vier lagen.

organigram

Helemaal bovenaan staat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Deze is verantwoordelijk voor het programmabeleid van de omroep. De tweede laag van organisatie wordt gevormd door het Bestuur, dat de omroep bestuurt en vertegenwoordigt. Daaronder staat de Omroepcommissie, die operationeel verantwoordelijk is voor respectievelijk radio, televisie en faciliteiten. Deze commissie geeft leiding aan de vierde en laatste laag in de organisatie: de werkvloer, bestaande uit gedreven vrijwilligers.

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan heeft de taak het programmabeleid van de omroep vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Dit doet zij aan de hand van de voorschriften van het Commissariaat voor de Media. De leden van het PBO zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke stromingen in Edam-Volendam. Zij zien erop toe dat de stromingen in de uitzendingen aan bod komen en zijn voor de L.O.V.E. de verbindende schakels tussen de omroep en maatschappelijke organisaties.

Bestuur

Het bestuur van de L.O.V.E. is een groep aangewezen personen, die de omroep bestuurt en vertegenwoordigt. Zij zet en voert de strategie (incl. missie, visie en doelstelling) uit en vertegenwoordigt de omroep richting stakeholders als het Commissariaat voor de Media, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Het bestuur van de L.O.V.E. bestaat uit drie personen:

  • Jaap Schilder, voorzitter
  • Gerard Schilder, penningmeester
  • Jan Koning, secretaris

Omroepcommissies

De derde laag in de organisatiestructuur is de Omroepcommissie. Deze is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programmabeleid en voeren de operationele leiding over de radio- en tv-afdeling. De Facilitaire Commissie ondersteunt de gehele L.O.V.E. organisatie op het facilitair en technische vlak.

De commissie bestaan uit 5 personen en worden geleid door een voorzitter. Laatstgenoemde is bij elke bestuursvergadering aanwezig om verslag te doen van de lopende zaken. Op die manier wordt het bestuur meer bij de werkvloer betrokken en zijn de lijnen kort.

Werkvloer

De werkvloer is de laatste maar misschien wel de belangrijkste laag. Hier zijn gedreven vrijwilligers actief met het maken van radio- en televisieprogramma’s, redactiewerk en andere taken. De mensen op de werkvloer zijn de ogen en oren van de omroep en weten wat er speelt in Edam-Volendam en daarbuiten.