Begrotingsraad op L.O.V.E. TV

01 november 2022, 11:09 uur

Het college van burgemeester en wethouders stelde vorige maand de begroting voor 2023 vast en overhandigde deze aan de gemeenteraad.

De begroting bevat de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar – met een doorkijkje naar de jaren erna – en een toelichting hierop. Gelet op de doorlooptijd in het opstellen van deze meerjarige begroting 2023-2026 is het collegeprogramma niet in deze begroting verwerkt.

Inmiddels hebben de raadsleden de tijd gehad om de begroting te lezen en om eventuele wijzigingen en/of aanvullingen voor te stellen. In de raadsvergadering van 3 november worden de begroting, eventuele moties en amendementen behandeld en neemt de raad besluiten.

Deze vergadering is donderdag tussen 09.30 en 18.00 uur live te volgen op L.O.V.E. TV. De reguliere tv-programmering komt hiermee te vervallen.

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2023 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.