Grootschalige renovatie zwembad De Waterdam

Zwembad De Waterdam wordt nog dit jaar grondig gerenoveerd. Een 10-jarenplan moet de opgelopen achterstanden wegnemen. Het zwaartepunt van de renovatie (en kosten) vindt dit jaar plaats. In totaal gaat het om ruim 3 miljoen euro aan onderhoud tot en met 2028.

De Waterdam is eigendom van de gemeente Edam-Volendam. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor het groot onderhoud. In het verleden is hiervoor geen meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dat gebeurde pas in 2007 en kreeg drie jaar daarna gestalte. In eerste instantie ging het om het aanpassen van het zwembad aan de veranderende wet- en regelgeving en uitvoering van groot onderhoud.

Inmiddels is een nieuw plan opgesteld. De komende jaren dient een noodzakelijke reparatie en renovatie plaats te vinden aan de staal- en betonconstructie van het bad. Er is sprake van een onderhoudsachterstand. Teneinde alle onderhoudsbehoeften en -achterstanden inzichtelijk te maken is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) ontwikkeld voor de periode 2018-2028. Er wordt rekening gehouden met onderhoudsbudgetten én kapitaallasten voortkomend uit (incidentele) investeringen. Het MJOP wordt vierjaarlijks geëvalueerd.

`Gezien de leeftijd van het zwembadcomplex, zijn forse investeringen in de vorm van renovaties en herstelwerkzaamheden onvermijdbaar,´ meldt het gemeentebestuur.
Tijdens de betonreparatie in de kelder van het zwembadcomplex werd een ‘minimale tot onvoldoende betondekking’ opgemerkt. Dit wordt als de oorzaak gezien van de ontstane betonschade. Na het ontstaan van roestvorming op de staalconstructie, bleek dat het staal niet verzonken én gecoat is, maar slechts gecoat. Hierdoor is structureel onderhoud aan de staalconstructie noodzakelijk. Deze benodigde werkzaamheden staan derhalve los van het al dan niet uitvoeren van een MJOP in het recente verleden, maar worden veroorzaakt door de leeftijd van het gebouw en de destijds gerealiseerde constructie.

De uit te voeren werkzaamheden worden afgestemd op de werkzaamheden t.b.v. de nieuw te bouwen sporthal Seinpaal, die met het zwembad wordt verbonden.Het zwaartepunt van de benodigde investeringen ligt in 2018. Ingrijpende werkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd zijn onder meer de vervanging van de glijbaanconstructies binnen en buiten, vervanging tegelwerk recreatiebad, betonherstel en herstel staalconstructie.

bron: Stadskrant

TV programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2019 Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.