Provincieplannen voor Zaanstreek-Waterland: metro naar Zaandam/Purmerend en tunnel in N247

12 juni 2019, 19:00 uur

De provincie heeft vanmiddag het coalitieakkoord gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de komende vier jaar zijn bekend, maar wat betekent dat concreet voor Zaanstreek-Waterland? De belangrijkste punten op een rij:

  • Er komt een onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad, Purmerend, Schiphol en Hoofddorp. Dit is een langgekoesterde wens van veel organisaties.
  • De motorrijtuigenbelasting wordt niet verhoogd.
  • Gemeenten krijgen meer inspraak over woningbouw. Er mag ook gebouwd gaan worden aan de randen van kernen in landelijk gebied.
  • De verbindingsweg A8/A9 moet verdiept of in een tunnel worden aangelegd, om het landschap te sparen. Het behoud van de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam is daarin leidend.
  • De provincie wil meer vrachtvervoer over water, in plaats van over de weg.
  • De N247 moet in een tunnel onder Broek in Waterland doorgaan, waardoor de twee delen van het dorp met elkaar worden verbonden.
  • Er gaat geld naar de verduurzaming van sportaccommodaties, zodat verenigingen op termijn kunnen besparen.
  • Het eigen risico bij faunaschade bij boeren wordt verhoogd en gaat naar 20%. Dit moet een extra prikkel zijn om ganzen snel en doelgericht te verjagen.
  • De provincie wil zoveel mogelijk windmolens op zee, maar ook op land. Daarmee zijn de plannen gewijzigd, want het bouwen van extra windmolens op land was lange tijd niet de bedoeling.
  • In meerdere regio’s (Alkmaar, ’t Gooi, Haarlem en de IJmond) komt er extra geld voor het aanleggen van snelfietsroutes. Voor Schiphol ligt al zo’n plan. In de IJmond moet de spitspont bij Velsen ook na de oplevering van de nieuwe zeesluis blijven varen.

Het akkoord is het resultaat van ruim zes weken onderhandelen onder leiding van formateur en Tweede Kamerlid Laura Bromet. Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA) bereikten overeenstemming over de speerpunten van de provincie voor de komende vier jaar.

Bron: NH Nieuws

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.