Nieuw parkeerverwijssysteem centrum Purmerend in augustus actief

De eerste dynamische parkeerborden hangen inmiddels en naar verwachting zal het parkeerverwijssysteem in het centrum van Purmerend in de tweede helft van juli getest worden.

De borden geven aan hoeveel parkeerruimte er nog is in de parkeergarages Claxonate en het Eggert Centrum en worden gepositioneerd op de Beemsterbrug, Neckerdijk, Hoornselaan en Purmersteenweg. Bij het busstation aan de Jaagweg zal later een dynamisch bord worden geplaatst.

In augustus moet het parkeerverwijssysteem officieel in gebruik worden genomen.

© 2019 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.