Meetstation bij gaswinningsgebied in Middelie

De NAM gaat dit jaar een extra seismisch meetstation toevoegen om eventuele aardbevingen te kunnen registreren op de Middelie productielocatie. Dat zegt Ruben Sax van de NAM na vragen van het Noordhollands Dagblad over het aardbevingsrisico in Middelie en omgeving. Aanleiding hiervoor zijn de de twee aardbevingen in dit gebied, in 1989 een beving van 2,7 bij Kwadijk en op 5 juni jl. een bevig van 2,5 in Warder. Van laatstgenoemde beving zijn bij de NAM vier meldingen van ‘beperkte schade’ binnengekomen.

Na een nieuwe seismische risicoanalyse is Middelie van categorie I naar categorie II geplaatst. Bij deze nieuwe categorie hoort ook het plaatsen van een meetstation ie bij een eventuele nieuwe beving het epicentrum bepaald en de trilling aan het grondoppervlak registreert.

VVD-raadslid Dorèthy van Raaij riep eerder al op tot een nul-meting i.v.m. aardbevingsschade en wil nu tiltmeters om eventuele schade te kunnen vastleggen.

© 2019 Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.