Informatie verkiezingen

20 maart 2019, 08:57 uur

Bij de sectie Publiek worden de verkiezingen georganiseerd. Zij zorgen ervoor dat elke stemgerechtigde in de gemeente een stem kan uitbrengen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschappen of een referendum.

Een onderdeel van het organiseren is dat er voldoende stemlokalen zijn waar gestemd kan worden. Vervolgens wordt er voor gezorgd dat deze stembureau’s voldoende zijn bemenst en compleet worden ingericht. Ook zorgt de sectie Publiek ervoor dat de uitslag zorgvuldig wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Kandidatenlijst in braille

Voor de verkiezingen van 20 maart en 23 mei is op het Stadskantoor, aan de W van der Knoopdreef 1, een kandidatenlijst in braille beschikbaar.

Stemlokalen

Heeft u een vraag of een opmerking over de stemlokalen? Dan willen we dat graag van u weten. Stuur uw mail naar [email protected] onder vermelding van Publiekszaken.

Overzicht stemlokalen

Spelregels verkiezingen, aanplakborden en stemwijzer

Spelregels voor verkiezingspubliciteit

Overzicht aanplakborden verkiezingen

Link naar de stemwijzer

Welk stemlokaal voor welke verkiezing

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in ieder stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente binnen uw provincie stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. 

Bij de waterschapsverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in elk stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente stemmen die ook binnen de grenzen van uw waterschap ligt? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

U kunt een kiezerspas aanvragen met uw DigiD. Een digitale/schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 15 maart door de burgemeester zijn ontvangen. Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 19 maart tot 12:00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de sectie Publiek in het Stadskantoor in Volendam.

Bron: gemeente Edam-Volendam

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.