Gemeente Waterland zoekt leuke straatnamen voor project Galgeriet

26 januari 2021, 10:03 uur

In het college is het idee ontstaan om inwoners van Waterland de mogelijkheid te geven om ideeën voor straatnamen in te dienen voor de verschillende straten en stegen in het Galgeriet.

Er is een speciale commissie gevormd die een advies uitbrengt over de straatnamen aan het college van B&W. In die commissie zitten een vertegenwoordiger van de raad, een lid van het projectteam en enkele inwoners van Monnickendam.

Wie vindt het leuk hierover mee te denken? De opdracht is: verzin namen voor de straten, stegen, kades en plein die met elkaar samenhangen en passen binnen één thema. Bij een thema kan gedacht worden aan: handel, nijverheid, water, scheepvaart.

Ideeën kunnen vóór 22 februari 2021 gemaild worden naar: galgeriet@waterland.nl

Bron: Gemeente Waterland

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.