Gemeente Purmerend wil met verkeersplan parkeerproblemen binnenstad oplossen

14 maart 2019, 14:00 uur

Met een nieuw verkeersplan hoopt de gemeente Purmerend de problemen rond het parkeren in de binnenstad op te lossen. Momenteel is het tekort aan parkeerplaatsen een flinke doorn in het oog van omwonenden en ondernemers in het centrum van de stad.

In het plan, dat vandaag wordt besproken in de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer, worden verschillende maatregelen genoemd die de problemen rond parkeren in het centrum van Purmerend moeten verminderen.

Parkeerproblemen zijn al enige tijd een bron van frustratie bij bewoners en ondernemers in Purmerend. Deze winter ontwikkelde het parkeerdrama zich nog verder door de start van de sloop van parkeergarage ’t Lammetje en de bouw van een markthal op de Koemarkt. Hierdoor zijn de afgelopen maanden honderden parkeerplekken verdwenen in de binnenstad. Om ervoor te zorgen dat er weer voldoende parkeerplaatsen komen zijn de klagers vervolgens een petitie gestart.

Nieuwe parkeergarage

In het verkeersplan zegt de gemeente het parkeertekort te willen oplossen door te onderzoeken of het haalbaar is om een parkeergarage te bouwen bij de Schapenmarkt of in de omgeving van het stadhuis. Deze zou dan boven of ondergronds zijn.

Andere maatregelen die in het plan worden genoemd zijn: het aantrekkelijker maken van alternatieve manieren om naar het centrum te komen zoals met het openbaar vervoer of op de fiets en het omzetten van vergunninghoudersparkeerplaatsen naar betaald parkeerplaatsen.

Gevaarlijk en overjarig

In oktober besloot de gemeente Purmerend parkeergarage ’t Lammetje uit voorzorg tijdelijk te sluiten, omdat constructiefouten voor een onveilige situatie konden zorgen. Toen werd ook duidelijk dat deze parkeergarage al vier jaar over zijn houdbaarheidsdatum was. In januari is de garage definitief gesloten en is begonnen met de sloop.

Of de maatregelen in het plan voldoende zijn om de parkeerproblemen op te lossen, moet nog blijken. De gemeente wil in de loop van dit jaar een begin maken met de uitvoer van de plannen.

Bron: NH Nieuws

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.