Op donderdag 23 november a.s. zullen er asfaltreparaties plaatsvinden aan het Oosteinde in Oosthuizen.

Tijdens deze werkzaamheden is de straat afgesloten voor verkeer. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen onder begeleiding van de verkeersregelaars langs de werkzaamheden. Voor het overig verkeer geldt een omleidingsroute.