ANBI

De L.O.V.E. is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit levert diverse voordelen op; voor de omroep én voor u! Zo kunnen donateurs van de L.O.V.E. onder hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Details ANBI toewijzing

Naam: Stichting Lokale Omroep Volendam-Edam
RSIN: 008301608
Bezoekadres: Sportlaan 10f
1131 BK Volendam
Postadres: Postbus 123
1130 AC Volendam
Doelstellingen: Zie doelstellingen

Bestuurders

  • Dick Veerman, voorzitter
  • Henk Kwakman, penningmeester
  • Martin Schilder, algemeen bestuurslid
  • Ben Kuenen, algemeen bestuurslid
  • Jack Pannekeet, algemeen bestuurslid

Financiële verantwoording

Bekijk het meest recente jaarverslag. Hierin vindt u naast een financiële verantwoording (jaarrekening) ook een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en meer informatie over het beloningsbeleid.

© 2017 Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.