Op donderdag 9 november vindt door de Begrotingsraad van de gemeente Edam-Volendam de behandeling van de gemeentelijke begroting plaats.

De begroting bevat de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar – met een doorkijkje naar de jaren erna – en een toelichting hierop.

Deze vergadering is donderdag 9 november tussen 09.00 en 18.00 uur live te volgen op L.O.V.E. TV. De reguliere tv-programmering komt hiermee te vervallen.