Het overwegen van een abortus kan een zeer aangrijpende aangelegenheid zijn en helaas komt het nog regelmatig voor dat vrouwen hier helemaal alleen in staan. De uiteindelijke keuze van wel of geen abortus kan niemand voor een vrouw maken, maar er voorkomen dat zij de gang naar de abortuskliniek alleen moet maken kan wel.

Stichting Samen naar de Kliniek zet zich in voor vrouwen die om welke reden dan ook abortus overwegen. Bij hen kunnen vrouwen terecht voor een zogeheten abortusbuddy. Deze buddy gaat samen met een vrouw naar de afspraak in de abortuskliniek en steunt de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, ongeacht welke deze zal zijn. Iedere buddy heeft een training en VOG-aanvraag doorlopen en heeft daarnaast een geheimhoudingsverklaring en gedragscode ondertekend. Op dit moment zijn er abortusbuddy’s actief in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle en Groningen.

Djoeke is abortusbuddy en inmiddels al een tijdje als vrijwilliger actief bij Stichting Samen naar de Kliniek. In Zukke Zorgen vertelt zij woensdag 13 september tussen 19.00 en 21.00 uur uitgebreid over de stichting en haar vrijwilligers.