Ook uitvaartverzorgers moeten met de toekomst mee gaan en daarom start Nicodemus Uitvaartverzorging in 2024 een pilot voor nazorg en rouwverwerking. Vanuit de gemeenschap is namelijk naar voren gekomen dat hier behoefte aan is.

Hoewel er al veel wordt georganiseerd in onze regio rondom rouwverwerking, is dit nog niet bij iedereen bekend. Pauline Schilder, Ria Kes-Tol en/of Jaap Kwakman schuiven op woensdag 13 maart aan in het radioprogramma Zukke Zorgen om meer over deze nieuwe signalerende rol van Nicodemus Uitvaartverzorging te vertellen. Hoe gaat dit er in de toekomst uit zien en hoe inventariseert Nicodemus Uitvaartverzorging waar de behoeften zit bij families rondom nazorg en rouwverwerking? En hoe kan de gemeenschap gebruik maken van reeds bestaande initiatieven? U hoort het allemaal aankomende woensdag tussen 19.00 en 21.00 uur op L.O.V.E. Radio!

Naast dit zware onderwerp proberen we ook een beetje een feestelijke stemming te maken in de studio, want technicus Frans Keizer mag op 13 maart maar liefst 66 kaarsjes uitblazen! Als u Frans wilt feliciteren kunt u altijd even bellen naar onze studio (0299)369 916.