Hoewel Nederland bekend staat als zeer tolerant land, is er zelfs in ons land nog regelmatig sprake van discriminatie. De meest voorkomende vormen van discriminatie zijn op grond van huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, leeftijd of op basis van een handicap op chronische ziekte.

Bureau Discriminatiezaken is een antidiscriminatie voorziening in onze regio die zich inzet voor gelijke behandeling van iedereen die in Nederland verblijft. Iedereen kan er terecht, niet alleen voor het in behandeling nemen van klachten, maar ook voor advies en voorlichting.

Op woensdag 27 september heeft het radioprogramma Zukke Zorgen twee medewerkers van Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland te gast: Rimkje Koster en Erik Schaap. Zij vertellen tussen 19.00 en 21.00 uur alles over hun werkzaamheden.