Dementie is de verzamelnaam voor ruim 50 verschillende ziekten in de hersenen. Allemaal zorgen ze ervoor dat de hersenen informatie niet goed verwerken. De meest bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere soorten dementie die veel voorkomen zijn: vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Een diagnose komt vaak als een mokerslag binnen en met name in het begin zitten mensen met veel vragen. Casemanagers kunnen een grote rol spelen bij het beantwoorden van die vragen. Zij fungeren als vaste begeleider voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en/of naasten. Zij proberen mensen met dementie handvaten te geven om met hun ziekte om te gaan en proberen mantelzorgers te ondersteunen bij de verzorging.

Simone van ’t Hoff en Danielle Helmus zijn casemanagers bij Zorgcirkel en begeleiden samen mensen met dementie en hun naasten. Simone komt vooral bij cliënten van huisartsenpraktijk Volendam en Schilder, Danielle is verantwoordelijk voor de cliënten van Praktijk Iflé en Ridha. Op die manier houden zij korte lijntjes met huisartsen. Daarnaast werken ze actief samen met wijkverpleegkundigen en medewerkers van de dagbesteding. Zij schuiven woensdag 22 november tussen 19.00 en 21.00 uur aan bij het radioprogramma Zukke Zorgen om alles te vertellen over hun werk als casemanager.