Zoem zoem: dit weekend is weer de Nationale Bijentelling

Nederland Zoemt vraagt Nederlanders dit weekend een half uurtje te helpen met de Nationale Bijentelling. Deelnemers kunnen met hulp van een bijengids in 30 minuten alles vastleggen wat er in hun tuin zoemt.

30.000 bijen

Vorig jaar telde meer dan 3000 mensen in totaal meer dan 30.000 bijen in hun tuin of op hun balkon voor de Bijentelling. Twee derde daarvan waren wilde bijen. De gedomesticeerde honingbij werd het meest geteld, gevolgd door de rosse metselbij en de aardhommel. Ook drie andere hommelsoorten werden veel geteld.

De organisatoren maken zich zorgen over de wilde bij en willen graag weten waar ze zich ophouden. De helft van de bijna 360 soorten in Nederland is bedreigd. En dat terwijl 80 procent van de eetbare gewassen afhankelijk is van bestuiving door bijen en andere insecten, aldus Nederland Zoemt.

Bron: NH Nieuws

© 2019 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.