Volendam – Binnen het bestuur van FC Volendam vinden twee wijzigingen plaats. Tom Veerman (financiën) en Simon Hansen (penningmeester) hebben besloten geen onderdeel meer uit te maken van het bestuur. Hierdoor bestaat het bestuur momenteel uit vier bestuursleden, te weten Jan Smit (voorzitter), Tom Koning (penningmeester), Hans Bond (technisch) en Gerben Matroos (commercie).

Veerman maakte vanaf 2019 deel uit van het bestuur. Veerman zinspeelde sinds afgelopen zomer om zijn taken in het bestuur neer te leggen, maar besloot bij te dragen aan een soepele overdracht aan zijn opvolging. Het moment van vertrek is nu gekomen.

Hansen was vanaf mei 2022 onderdeel van het bestuur van FC Volendam. Hierin leverde hij vanuit de portefeuille van penningmeester een bijdrage aan het bestuur. Een verschil van inzicht in de te varen koers heeft ertoe geleid dat Hansen besloot uit het bestuur te stappen.

Vice-voorzitter

Tom Koning vervult vanaf heden binnen het bestuur weer de functie van penningmeester. In het verleden was dit ook al het geval. Over de invulling van de vacante positie van vice-voorzitter is het bestuur nog in beraad.

(Bron: FC Volendam)