Gemeente Edam-Volendam – Tijdens een werkbezoek van Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) hebben wethouder Dirk Dijkshoorn, Hilda Raasing namens het Gemeenschappelijk Dorpsraden overleg (GDO) en Dorèthy van Raaij als inwoner van Hobrede, hun zorgen geuit over de gaswinning uit gasveld Middelie. De vertegenwoordigers van onze gemeente hebben duidelijk gemaakt dat er veel zorgen leven bij de bewoners.

Dijkshoorn en het GDO hebben aangedrongen op een goede communicatie met de inwoners en dat het aanbrengen van extra meetpunten van groot belang is. De Staatssecretaris heeft zijn voorlopige goedkeuring gegeven voor een nieuwe vergunning maar toegezegd serieus met deze input aan het werk te gaan.

De huidige vergunning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) loopt in 2029 af. Met de verlenging van de huidige vergunning kan de NAM doorgaan met gaswinnen tot 2035. Het gasveld strekt zich uit over de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Koggenland, Alkmaar en Dijk en Waard.