Er zijn belangrijke stappen gezet voor de nieuwe woonwijk De Lange Weeren. Het college van de gemeente Edam-Volendam heeft op 11 juni met het ‘Ontwikkelkader De Lange Weeren’ ingestemd. In juli buigt de gemeenteraad zich erover. Belangstellenden kunnen het plan voor de nieuwe woonwijk bekijken op een inloopbijeenkomst op 8 juli 2024 in Pop- en Cultuurhuis PX.

De Lange Weeren is hét gebied in de gemeente wat is aangewezen voor woningbouw. Het plan is om hier aan de westrand van Volendam 1160 woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, gezinnen, stellen en alleenstaanden. Een mix van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen.

College heeft ingestemd; plan voor besluitvorming naar de raad

Deze maand zijn er belangrijke stappen gezet op weg naar de nieuwe wijk. Op 11 juni 2024 is het ‘Ontwikkelkader De Lange Weeren’ besproken in het college. Zij heeft ingestemd om het plan voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 11 juli 2024 een besluit over het plan. Als de raad instemt, wordt het ontwerp verder uitgewerkt en gestart met de volgende stappen in het proces.

Het ontwikkelkader is het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan, waarin duidelijk de ambities en de kaders staan aangegeven. Het is tot stand gekomen met verschillende partijen, waaronder bureau B+B, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Nelen & Schuurmans en Goudappel. Eerder heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) al groen licht gegeven voor de plannen. Ook de provincie heeft in februari overwegend positief gereageerd.

Woningtekort is schrijnend

Wethouder Marisa Kes is trots op het plan wat nu voorligt. “We hebben het afgelopen jaar enorme stappen gezet voor De Lange Weeren. Het woningtekort in onze gemeente is schrijnend. Voor veel woningzoekenden kan het daarom niet snel genoeg gaan. Dat begrijp ik heel goed, iedereen heeft recht op een passend dak boven z’n hoofd.” “Dus moeten we bouwen, bouwen, bouwen” vult wethouder Angelique Bootsman aan. “Het proces ernaar toe is in de praktijk intens en vergt veel inspanning, maar we gaan volle vaart vooruit”.

Inschrijven voor woning nog niet mogelijk

Hoewel het plan steeds meer vorm krijgt, is op de inloopbijeenkomst nog niet te zien hoe de woningen eruitzien. Ook is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor een woning. Wel kunnen bezoekers een indruk krijgen van de woonwijk, ambities, opzet, indeling in buurten, vervolgstappen en planning. Er is geen centrale presentatie maar de plannen zijn te zien op grote borden.

Inloopbijeenkomst De Lange Weeren
  • Wanneer: Maandag 8 juli: tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
  • Locatie: Pop- en Cultuurhuis PX, W.J. Tuijnstraat 15 in Volendam.
  • Aanmelden is niet nodig.