VVD in Edam-Volendam blijft knokken voor goede doorstroming N247

15 juni 2019, 05:38 uur

Woensdag hebben de onderhandelende partijen in Noord-Holland (GroenLinks, VVD, D66 en PvdA) hun programma voor de komende jaren gepresenteerd. In het akkoord is afgesproken dat er een tweebaans onderdoorgang komt om de extreme files in en rondom Broek in Waterland aan te pakken. Hoewel dat een goed begin is, ziet de VVD in Edam-Volendam nog wel ruimte voor verbetering.

Grote en langdurige files

Veel inwoners en bedrijven hebben hinder van de grote en langdurige files op de provinciale wegen en met name de N247. Dit brengt schade toe aan onze regionale economie en de bereikbaarheid van alle gemeenten in ons gebied. Jarenlang is er gesproken over het maken van een onderdoorgang onder Broek in Waterland, om zo het fileprobleem op te lossen. Hoewel het eerst een bovengrondse oplossing leek te worden, kwamen politieke partijen in de provincie uiteindelijk tot de logische conclusie dat dit geen langdurige oplossing is. Onderzoeken wezen uit dat de weg dan snel weer vol zou lopen met auto’s.

Liefst duurzame oplossing voor komende 30 jaar

De afgelopen tijd is er veel onderzoek gedaan naar de verschillende opties, hun voor- en nadelen. Uitgewezen is dat alleen een tunnel die breed genoeg is om een 2×2-baans weg te herbergen op lange termijn de fileproblemen oplost. Een 2×1-baans weg (50km/u of 80km/u) doet dit alleen tijdelijk.

Fractievoorzitter Emile Karregat (VVD): “Natuurlijk zijn wij ook blij voor de inwoners van Broek in Waterland die minder verkeersoverlast gaan krijgen, maar als zo’n forse investering wordt gemaakt moet dat wel het hele probleem op lange termijn oplossen. We pleiten dus nadrukkelijk voor de duurzame oplossing, want we willen natuurlijk niet over tien tot twintig jaar dezelfde of nog grotere fileproblemen hebben.”

Dit is tijdelijke oplossing

Karregat is blij dat er grondige aandacht is in het akkoord voor een onderdoorgang in Broek in Waterland: “Maar we zijn er nog niet. Een oplossing voor de doorstromingsproblemen in de regio zou geen tijdelijke oplossing moeten zijn. We gaan als VVD graag het gesprek aan binnen de regio, met de nieuw te installeren gedeputeerde Adnan Tekin (Mobiliteit) maar ook binnen de Vervoerregio Amsterdam om de belangen van onze inwoners en bedrijven te blijven behartigen. Want dit is een van de grootste regionale problemen die iedereen raakt.”

Ingezonden stuk

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.