Het voornemen van Edam-Volendam om de peuteropvang in de gemeente te gaan aanbesteden zorgt voor onrust bij medewerkers van de huidige aanbieders en ouders. Dat zegt Gaby Alberts, pedagogisch directeur bij kinderopvang Berend Botje tegen het Noordhollands Dagblad.

Vanwege een wetswijziging zal peuteropvang vanaf 1 januari 2018 onder de reguliere kinderopvang gaan vallen. Voor kinderopvang kunnen ouders aanspraak maken op een toeslag via de belastingdienst en ouders die daar niet voor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een gemeentelijke regeling.

Hierdoor is er minder subsidie nodig voor de ondersteuning van peuterspeelzalen. De gemeente Edam-Volendam heeft er nu voor gekozen om de al bestaande subsidieovereenkomst om te zetten in een aanbestedingsovereenkomst.

Zo kunnen ook andere dan de huidige aanbieders (CBW in Edam en Volendam, Berend Botje in Oosthuizen en Robbedoes in de kleine kernen) mee gaan dingen naar peuteropvang. Pedagogisch directeur van Berend Botje Gaby Alberts is bang dat het voornemen van de gemeente leidt toe banenverlies. Tevens vreest zij het financieel risico dat ouders lopen door het korte tijdsbestek waarin de aanbesteding moet worden afgerond.

De PvdA in Edam-Volendam trekt aan de bel en heeft kritische vragen gesteld aan zorgwethouder Vincent Tuijp.