Noord-Holland – De voorlopige uitslag van de verkiezing voor het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bekend. Nu 99% van de stemmen geteld is, behaalt BBB 6 zetels. Ruim 485.000 Noord-Hollanders brachten hun stem uit in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, van het Noordzeekanaal tot en met Texel. Het opkomstpercentage is 54,5%.

Deze voorlopige uitslag is op partijniveau. De komende dagen worden de stemmen door de gemeenten op persoonsniveau geteld. Dan wordt ook bekend welke kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen. Door een wetswijziging over geborgde zetels zijn er in 2023 drie zetels meer verkiesbaar.

Opkomst

De opkomst is met 54,5% hoger dan in 2019 (52,3%). Dijkgraaf Remco Bosma over de hoge opkomst: “Ik ben blij dat zo veel inwoners naar de stembus zijn gekomen en het werk van het waterschap belangrijk vinden. Samen met de volksvertegenwoordigers blijft het hoogheemraadschap zorgen voor veilig water, voldoende water en schoon water in ons beheergebied.”

Het Hollands Noorderkwartier telde tijdens de verkiezingen ongeveer 960.000 stemgerechtigden (ruim 30.000 meer dan in 2019). In Waterland was de opkomst opnieuw het hoogst van alle gemeenten: 67,7%. Velsen had met 34,5% de laagste opkomst. De opkomstgroei in Opmeer was het grootst: 61,3% (was 55,1% in 2019).

Meer zetels

Door een wetswijziging over het aantal geborgde zetels zijn er drie zetels meer te verdelen dan tijdens de vorige waterschapsverkiezingen. Geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Voor de Categorie Ongebouwd betekent dit dat zij van 3 naar 2 zetels gaan. Deze worden benoemd door LTO Noord. De Categorie Natuurterreinen stijgt van 1 naar 2 zetels. Deze zetels worden benoemd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De Categorie Bedrijven verliest door de wetswijziging alle drie de zetels. Hierdoor komt het totaal aantal geborde zetels op 4 uit. Het aantal verkiesbare zetels stijgt daarmee van 23 naar 26 zetels.

De voorlopige verdeling is als volgt:

PartijVoorlopige zetels 2023Zetelverdeling 2019
BBB6
waterplatform Groen, Water & Land57
PVDA34
VVD33
Water Natuurlijk23
Boeren Burgers Waterbelang21
Partij voor de Dieren2
CDA12
50PLUS12
Belang van Nederland (BVNL)1
AWP voor water, klimaat en natuur01
ChristenUnie00
De Groenen – Piraten0
De VrijeLijst0
Actief voor Water0
Nederland met een PLAN (S.V.P.)0