De Vervoerregio Amsterdam heeft EBS een boete opgelegd van in totaal € 2.200.000,-. Dit omdat de vervoersmaatschappij niet heeft voldaan aan de concessie gestelde eisen in Zaanstreek-Waterland.

Gerard Slegers, lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio: “Het opleggen van deze boete was een zwaarwegend besluit dat zeer zorgvuldig is genomen. Het opleggen van een boete is zeker niet iets waar we trots op zijn, want deze situatie kent alleen maar verliezers. We hopen dit nu af te sluiten en positief naar te toekomst te kijken. Naast een tegemoetkoming voor de reizigers blijft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio erop sturen dat EBS nu zo snel mogelijk alle gemaakte beloften uit de concessie waarmaakt. Wat mij betreft heeft een goedlopende dienstregeling daarbij de grootste prioriteit.”

Twee boetes

Er zijn twee boetes opgelegd. De eerste boete bedraagt € 1.700.00,- heeft EBS opgelegd gekregen voor de tekortkomingen tijdens de implementatie. Hieronder vallen onder meer de vertraagde levering van de beloofde Zero-emissiebussen, de vertraagde oplevering van de stallingen met bijbehorende laadinfrastructuur en het niet waarmaken van de beloftes over de reizigersinformatie eb de CO2 Prestatieladder. De tweede boete van € 500.00,- is opgelegd voor de rituitval tijdens de eerste maand waarin de concessie van kracht was.

Proces

De opgelegde boetes zijn op dit moment nog niet onherroepelijk. EBS kan er namelijk nog voor kiezen het besluit van de Vervoerregio aan te vechten. Mocht EBS daar toe besluiten dan kan het uiteraard nog even duren eer de boetegelden kunnen worden ingezet.