De versterking van de Markermeerdijken kan eindelijk beginnen. De provincie Noord-Holland heeft het dijkversterkingsplan van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier na twaalf jaar voorbereiding goedgekeurd.

Het plan beschrijft op welke punten de huidige Markermeerdijken zijn afgekeurd en op welke manieren de dijk tussen Durgerdam en Hoorn versterkt wordt.

Beschermen tegen water

Gedeputeerde Cees Loggen: “Het plan is samen met vele partijen tot stand gekomen. De dijk is straks weer sterk genoeg om ruim een miljoen Noord-Hollanders en tientallen miljarden aan economisch belang te beschermen tegen het water.”

Het 33 kilometer lange stuk Markermeerdijken vraagt op veel plekken om een andere aanpak. Met experts en de omgeving is gezocht naar de beste oplossingen. In het projectplan staat welke oplossingen er op de verschillende locaties worden toegepast.

Alliantie Markermeerdijken

Om ook bij de uitvoering te zorgen voor een zorgvuldig proces heeft de provincie de Alliantie Markermeerdijken gevraagd een plan van aanpak te maken. Dat is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels. Hierin wordt de betrokkenheid van bewoners, gemeenten, recreatieschappen, provincie en andere belanghebbenden in het vervolgproces verder ingevuld.

De dijkversterking biedt de kans extra mogelijkheden voor natuur en recreatie te creëren. Uitgangspunt is volgens de provincie dat het karakter van de dijk als cultuurhistorisch- en landschappelijk belangrijk element versterkt wordt.

Bron: NH Nieuws / Foto: Monique Torenstra