Verplaatsing viskarren nabij volkstuinen in Volendam

Nabij de volkstuinen in Volendam is een terrein waarop tot nu toe visventwagens mogen worden geplaatst. Op dit terrein gaat echter een herontwikkeling plaatsvinden.

Het plan is dat op dit terrein o.a. een nieuwe gymsport hal komt, in plaats van de huidige locatie bij de voormalige Maria Goretti huishoudschool.

Om dit mogelijk te maken wordt het terrein opgehoogd met zand. Hiervoor is het nodig dat het terrein helemaal leeg gemaakt wordt. Eigenaren van voertuigen die bekend zijn, ontvangen daarom een brief waarin zij persoonlijk verzocht worden voortaan de visventwagen of vergelijkbare voertuig niet meer op het terrein te parkeren. Parkeren is niet meer toegestaan met ingang van 31 januari a.s.

Voertuigen of objecten waarvan de eigenaren niet te achterhalen zijn, worden op meerdere manieren in kennis gesteld van dit nieuwe beleid. Dit gebeurt o.a. via borden bij de ingang van het terrein en met publicaties – inclusief afbeeldingen van de voertuigen – op de nieuwspagina van onze website www.edam-volendam.nl. Voertuigen en overige objecten die niet verwijderd zijn op de gestelde datum worden door de gemeente verwijderd. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de eigenaren / rechthebbenden.

Tijdelijke locatie

Op het parkeerterrein achteraan bij het Marinapark wordt een tijdelijke locatie ingericht. Een hoek hiervan wordt speciaal bestemd voor visventwagens en vergelijkbare voertuigen. Alle overige objecten en wrakken zijn hier niet welkom; deze dient men op eigen terrein te stallen of af te voeren naar de sloop.

Nieuwe locatie

Naast de plannen voor de gymsport hal, is er ook een gedeelte van het terrein gereserveerd voor een nieuwe stallingsruimte voor visventwagens. Er wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak van een nieuwe stallingsruimte. Hiervoor vindt ook overleg plaats met de bekende eigenaren van de voertuigen.

bron: Gem. Edam-Volendam

© 2018 Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.