Om Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam (V.V.G.V.) ’t Nest te kunnen huisvesten in sporthal de Opperdam, heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met een budget van 30.000 euro. Dit om het nodige te kunnen verbouwen. Naar wat nu blijkt vallen de kosten echter aanzienlijk hoger uit en gaat het college van Edam-Volendam een aanvullend investeringskrediet vragen van 70.000 euro.

De hogere kosten zijn vooral het gevolg van de enorme sloopkosten en de grote hoeveelheid aan te passen deuren in de sporthal. Tevens waren er extra aanpassingen nodig qua verlichting en ventilatie. Met de toevoeging van o.a. een jeu de boules baan en speeltoestellen in de buitenruimte, komen de totale kosten voor de verbouwing nu uit rond de 100.000 euro.

Hier staat tegenover dat de huuropbrengsten in de toekomst wel hoger zullen zijn. Dit omdat de gehandicaptenzorgaanbieder de Prinsenstichting straks ook deels huurder wordt. De huur voor ’t Nest kan hierdoor omlaag, zodat de gemeente minder subsidie hoeft te verstrekken.

Het verzoek tot aanvullend krediet wordt op donderdag 30 januari in de raad behandeld. Mocht er een akkoord op gegeven worden dan zouden ’t Nest en de Prinsenstichting al in mei kunnen verhuizen naar de Opperdam.