Update: ’t Skip dichter aan de horizon

25 november 2021, 10:16 uur

Overal waar je komt heeft men het erover: het Volendamse ‘Skip aan de horizon’. De gepubliceerde schetsen van het mogelijk toekomstige onderkomen van FC Volendam maakt veel tongen los. Het tekent niet alleen de clubambitie, maar geeft ook een vooruitstrevend beeld voor de gehele sport in de gemeente, het onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven. De afgelopen periode heeft FC Volendam constructieve gesprekken gevoerd met diverse partijen en instanties. Daaruit komt vooral één gezamenlijk gevoel van enthousiasme naar voren. ’t Skip is een stukje dichter aan de horizon gekomen.

Er zal nog een tijd overheen gaan voordat ’t Skip daadwerkelijk te water zal gaan. Maar tot die tijd wordt er op de achtergrond gezorgd voor een zo vruchtbaar mogelijke zee waarvan de voltallige lokale gemeenschap zijn vruchten gaat plukken. Zo heeft FC Volendam de afgelopen periode met diverse partijen gebrainstormd over een zo kansrijk mogelijk project waarin sport, onderwijs, duurzaamheid, gezondheid en het bedrijfsleven samenkomen. Dit mondt uit in een gezelschap van partijen dat heeft toegezegd de intentie te hebben aan boord te gaan van ’t Skip.

Sport

De ambitie is om ’t Skip het kloppende sporthart van de gemeente Edam-Volendam te laten worden. Voetbalverenigingen RKAV Volendam (veld- én zaalvoetbal) en EVC geven aan welwillend tegenover een verhuizing naar het nieuw te realiseren onderkomen te staan. Gesprekken met andere sportverenigingen in de gemeente zijn lopende en verlopen op constructieve wijze.

Onderwijs

Ook het SKOV volgt de ontwikkelingen rondom het nieuwe stadion met grote interesse. Het Don Bosco College voorziet een grootschalige renovatie van het oude gebouwdeel rond het schooljaar 2029-2030. Dit is inclusief de daarbij behorende investeringen in duurzaamheid en groot onderhoud. De geraamde kosten bedragen in totaal zo’n 20 miljoen euro. De schoolbesturen in Edam-Volendam zien in de ontwikkeling van het nieuwe stadion kansen voor kinderen door een samenwerking op locatie met partners in onderwijs, sport en bedrijfsleven en juicht het initiatief van FC Volendam rond ’t Skip van harte toe.

Financieel

Bij de realisatie van ’t Skip wordt gekeken naar samenwerkingen met het (lokale) bedrijfsleven in zowel de ontwikkeling als de financiering. De samenwerkende partijen hebben de ambitie om van ’t Skip het meest duurzame stadion ter wereld te maken. In het omliggende gebied wil men een bruisende hotspot laten verrijzen op het snijvlak van sport, gezondheid en educatie met een (inter)nationale uitstraling.

Eén van de partijen die voornemens is hierin een belangrijke rol te spelen is Lidl Nederland. Binnen de alliantie met FC Volendam en RKAV Volendam wil Lidl helpen dit ‘stadionkwartier’ van de grond te krijgen en deze te laten slagen. De supermarktketen is bereid een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het stadionkwartier, inclusief de realisatie van de meest duurzame supermarkt van Nederland. De raakvlakken tussen Lidl en ’t Skip voor een duurzaam project, in combinatie met een gezonde levensstijl, versterken de ambitie om bij realisatie van dit stadionkwartier een stevig fundament te leggen voor de jeugd in Volendam en omstreken. De toezegging van oud-premier Jan-Peter Balkenende om een adviserende rol te spelen in de duurzaamheidsplannen geeft de plannen nog eens een extra boost.

Het enthousiasme van alle betrokken partijen versterkt de ambitie van FC Volendam om ’t Skip te gaan realiseren. De club heeft daar alle vertrouwen in. ’t Skip ligt dan wel nog voor anker: de bemanningsleden kunnen niet wachten de zeilen te hijsen en koers te zetten naar een duurzame toekomst voor FC Volendam en de gehele lokale gemeenschap.

Bron: fcvolendam.nl

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.