Op 26 januari 2023 heeft onze gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Oorgat 6/6a Edam’ vastgesteld, waarmee de realisatie van een kleinschalig woon-zorgcomplex en naastliggende woning mogelijk wordt gemaakt. Tegen dit besluit is door enkele omwonenden beroep bij de Raad van State aangetekend.

Bestemmingsplan onherroepelijk

Deze beroepschriften zijn op 19 oktober 2023 door de Raad van State behandeld. Uit de uitspraak van 1 november daaropvolgende blijkt dat alle beroepsgronden ongegrond zijn verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Volgende stap

Volgende stap in dit project is de aanvraag omgevingsvergunning door de ontwikkelaar. Deze wordt binnenkort verwacht.