Volendam – Rond de wedstrijd FC Volendam – FC Utrecht heeft een kleine groep toeschouwers actie gevoerd met betrekking tot de zwartepietendiscussie. FC Volendam neemt afstand van deze actie.

De spelers van FC Volendam hebben tevens aangegeven de actie niet als positief te hebben ervaren. De supporters hebben zich dit seizoen van hun beste kant laten zien en FC Volendam gaat er vanuit zij de steun voor de spelers voorop blijven zetten.

(Bron: FC Volendam)