Middenbeemster – De plannen voor een religieuze woongemeenschap in Middenbeemster worden steeds concreter. De Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen wil het terrein van de Schuilkerk Beemster aan de Middenweg uitbreiden met zes woningen. ,,Het moet een kleinschalige woongemeenschap worden”, aldus Chris Luursema van de stichting Beemster Vertoeving aan het Noordhollands Dagblad.

Net als de landelijke trend, merken ook de kerkgangers in Middenbeemster dat het aantal leden van hun kerkgemeenschap terugloopt. Het aantal leden ligt nu nog slechts op 30 personen, waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 70 jaar ligt. Nieuwe aanwas komt er nauwelijks bij. Met het oprichten van een woongemeenschap hoopt men voor meer reuring en nieuwe activiteiten te zorgen. Op het terrein moet in de toekomst ongeveer vijf dagdelen per week iets te doen zijn, waarvan een een groot deel wordt georganiseerd door de toekomstige bewoners.

Het is de bedoeling dat de kerkzaal gerestaureerd wordt en haar oorspronkelijke functie behoudt. Ook de de kosterswoning ervoor blijft nagenoeg hetzelfde, maar er wordt wel een appartement en een winkel of artelier bijgebouwd. Het koetshuis op het terrein wordt omgetoverd tot een ruim appartement en in de voormalige diaconiewoning worden vier appartementen gerealiseerd.

Van de toekomstige bewoners wordt verwacht dat zij bijdragen aan de woongemeenschap, sociaal betrokken zijn en zich kunnen vinden in de gedachtegang van de doopsgezinde gemeente. Aangesloten zijn bij de gemeente is geen vereiste.

Of de religieuze woongemeenschap op het terrein van de Schuilkerk in de Beemster er ook daadwerkelijk komt, hangt nu nog af van twee zaken. Op de eerste plaats moet er voldoende animo voor zijn en of het investeringsbedrag van 1,7 miljoen euro middels subsidies bij elkaar gesprokkeld kan worden.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt in ieder geval wel al bij de gemeente. Omdat alles in goed overleg is gegaan met de buren, verwacht men daarover geen grote bezwaren.

Foto voorpagina: ©Google Maps