WelzijnWonenPlus is de nieuwe naam van voorheen RSWPWonenPlus. Met deze nieuwe geeft de organisatie aan wat zij doet samen met heel veel vrijwilligers. Zoals klussen in huis, boodschappenservice, huisbezoeken, telefooncirkels en mantelzorgerondersteuning. Te veel om op te noemen. De vraag is altijd leidend en men kijkt naar de oplossing of zorgt dat u bij de juiste persoon terecht komt.

WelzijnWonenPlus is werkzaam in het gebied Zaanstreek, Waterland en buitengebied van Alkmaar. Kijk op de nieuwe website www.welzijnwonenplus.nl wat er gedaan wordt, de dienstverlening en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.