De gemeenteraad van Edam-Volendam wil er alles aan doen om te voorkomen dat er in Purmerend een tweede biomassacentrale wordt gebouwd voor de stadsverwarming. Een motie van die strekking werd donderdagavond unaniem aangenomen. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Vooral bewoners van Kwadijk vrezen de komst van de nieuwe biomassacentrale. De beoogde locatie voor de centrale is Baanstee-Noord en dat grenst pal aan Kwadijk. Men vreest er voor stankoverlast en luchtvervuiling.

Gemeente Edam-Volendam wil het opnemen voor haar inwoners in Kwadijk en zijn bovendien niet te spreken over het feit dat buurgemeente Purmerend geen enkel overleg heeft gepleegd. In een gesprek hoopt zij dat Purmerend alsnog afziet ven de bouw van de biomassacentrale en te komen tot een duurzame oplossing om warmte en energie op te wekken.

De Purmerendse wethouder Harry Rotgans heeft in de media al laten weten dat men in hun gemeenteraad geen aanleiding zag om in overleg te moeten gaan met buurgemeenten. De uitstoot van o.a. fijnstof door de toekomstige centrale blijft volgens hem ruim binnen de grenzen en er zou geen enkel gezondheidsrisico zijn. Stadsverwarming Purmerend zou bovendien graag willen samenwerken met andere gemeenten.

Ondanks dat Rotgans dus geen enkel probleem ziet voor de bouw van de nieuwe centrale, staat hij wel open voor een gesprek met Edam-Volendam.