De provincie Noord-Holland gaat ook het laatste deel van de straatverlichting voorzien van ledlampen. De lampen worden ook vaker en eerder gedimd in de avond en nacht. Dit bespaart energie en is goed voor mensen, dieren en planten, zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.

De provincie vervangt alle lampen in openbare straatverlichting door ledlampen. De helft van de lampen is al eerder vervangen; volgens planning volgt de rest in 2025. De ledlampen verbruiken de helft minder energie dan de traditionele verlichting. Ook gaan de ledlampen 20 jaar mee: 4 keer langer dan de oude lampen. Gelijk met de vervanging worden de lampen zo ingesteld dat ze vaker en eerder dimmen. De al eerder vervangen ledlampen worden tijdens het reguliere onderhoud opnieuw ingesteld. Dit levert een extra energiebesparing op van 14%. De investering in ledlampen wordt binnen 10 jaar terugverdiend.

Lichthinder

Teveel licht in de nacht verstoort het natuurlijke ritme van mensen, planten en dieren. De provincie kiest er daarom voor alleen de wegen te verlichten waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid. Dat is met name op drukke wegen en rond kruispunten. In de nacht als er minder verkeer is wordt het licht gedimd. De nieuwe ledlampen krijgen een warmere lichtkleur dan voorheen. Ook wordt er vleermuisvriendelijke verlichting toegepast op locaties waar veel vleermuizen vliegen. Een minder witte lichtkleur zorgt voor minder overlast voor mens en dier.

De aangepaste verlichting draagt bij aan het bereiken van de doelen van de provincie Noord-Holland voor klimaat en bescherming van de natuur.