Er wonen en werken steeds meer Polen in onze provincie. Ze werken hard en ze willen hier steeds vaker blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. De meeste Polen werken bij bollentelers en akkerbouwers in de kop van Noord-Holland en Westfriesland: “Zonder de Polen ligt de hele agrarische sector op zijn gat,” zegt uitzendbureau AgriPool uit Heerhugowaard.

“Poolse arbeiders zijn hier niet meer weg te denken,” zegt John Schuyt van het uitzendbureau AgriPool in reactie op het onderzoek Bouwen aan een Toekomst van het Social Cultureel Planbureau. “Kijk maar om je heen; al die bloembollen moeten de grond in en strak gekopt worden, maar ook in de akkerbouw zijn ze onmisbaar. Ze kunnen het werk aan en vinden het leuk.”

Drie keer zoveel

Sinds de uitbreiding van de EU-grenzen in 2004 is de toestroom van Polen vooral de laatste vijf jaar flink op gang gekomen. Die stroom zal volgens AgriPool de komende jaren alleen nog maar groeien. “Ze verdienen hier net zoveel als Nederlandse arbeiders. Dat is drie keer zoveel als in Polen zelf. Het is negen maanden hard werken en drie maanden thuis.”

Hard werken

Veel Poolse arbeiders verrichten laaggeschoolde arbeid. Dit wil niet zeggen dat ze ook laaggeschoold zijn, veel Poolse vrouwen hebben een hogere opleiding dan de Poolse mannen. “Dat wil niet zeggen dat de mannen niet hogerop willen, ze houden gewoon van hard werken. We leiden ze ook op tot teamleider en nog meer.” Uit onderzoek blijkt ook dat de Polen erg op zichzelf zijn in Nederland zijn. “Ze praten niet zo makkelijk, wat ik al zei: ze werken liever.”

Plezierig

Driekwart van de immigranten verwacht over vijf jaar nog steeds in Nederland te wonen. Hoewel er al jaren problemen zijn met het huisvesten van Poolse arbeiders door een tekort aan woningen, heeft volgens het SCP een kwart van de Poolse immigranten inmiddels een koophuis. John Schuyt van uitzendbureau AgriPool: “Een aantal vindt het hier zo plezierig in Nederland dat ze een cursus Nederlands volgen en hier gewoon blijven.”

Bron: NH Nieuws / Foto: NH Nieuws – Jurgen van den Bos