Pieperrace op 1 & 2 april levert bijzondere nieuwe deelnemers op.

Op zaterdag 1 en zondag 2 april is het in en buiten de haven van Volendam weer volop genieten voor de liefhebbers van traditionele zeilschepen.

De zeilende beroepsvaart, maar ook andere traditionele platbodems kunnen dan deelnemen aan deze wedstrijd over twee dagen. Er wordt gevaren in verschillende klassen platbodems: Tjalken onder/boven 21 meter, Skûtsjes, Klippers onder/boven 27 meter, Aken en Visserijvaartuigen.

De start en finish zullen voor de Volendammer haven plaats vinden. Dus ook voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de “bruine vloot” een aantrekkelijk kijkspel. Bovendien zal – net als vorige jaren – in de haven de stand bijgehouden worden op een scorebord en zal een spreekstalmeester de race becommentariëren.

Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen ) , gedurende de periode 1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren – onder andere – bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.

De schepen worden op Vrijdag 1 april in de haven van Volendam verwacht. Er kan dan worden ingeschreven.

Nieuwe deelnemers

Verrast was het bestuur door een aantal nieuwe inschrijvingen. Zo schreef zich de Zuiderzee uit Muiden zich in, één van de oudste nog zeilende tjalk van de Bruine Vloot in Nederland. De Zuiderzee, gebouwd in 1892, oorspronkelijk bestemd voor de vrachtvaart, werd in 1978 door de legendarische Rooie Gerrit, grondlegger van de Bruine Vloot, verbouwd ten behoeve van het vervoer van passagiers.Dat wil zeggen, uiterlijk niet veranderd, alleen waar vroeger de aardappels of ander vrachtgoed lag opgeslagen, vind je nu het slaapvertrek, het dagverblijf, sanitair en een kombuis. Het schip vaart vanuit Muiden en was jarenlang niet te zien op de Pieperrace. “Wij zijn trots op de deelname van dit schip dat mede door ons bestuurslid Rooie Gerrit in de vaart is gebleven “aldus het bestuur.

Schooner Windjammer

Een andere bijzondere deelnemer is de Schooner Windjammer van Ashley & Cathie Kerr. Een windjammer die in de Winter in Amsterdam zijn ligplaats heeft en die vanaf December 2010 de wereld over zeilt nadat de eigenaars 25 jaar een charter maatschappij in Australie hebben beheerd. “We hopen dat er genoeg diepte en ruimte is voor dit enorme schip, dat gaan we nog even onderzoeken”aldus de inschrijf commissie van de race die ook dit jaar weer zo’n 60 schepen verwacht.

Het schip maakte reizen naar Nieuw Zeeland, Frans Polynesië, De Hawaï Eilanden en de San Juan Eilanden waar ze in de winter van 2011/2012 overwinterden. Verder deed de windjammer r o.a. de havens van Alaska, Brits Columbia de West kust van de USA en Mexico aan. Nu ze in Amsterdam de winter doorbrengen willen ze het seizoen graag openen tijdens de eerste race voor charterschepen op het IJsselmeer, de Pieperrace.”Geweldig zo’n windjammer van twintig meter lengte op onze wedstrijd” aldus de organisatie.

Wie meer wil weten over de komende pieperrace kan naar de website www.pieperrace.nl gaan waar het programma uitgebreid vermeld wordt en vele foto’s te zien zijn.

 

© 2017 Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.