Een inwoner van Edam is een petitie gestart voor het verkeersveiliger maken van de Baanstraat. De petitie is inmiddels 182 keer getekend.

De petitiestarter geeft aan dat door verkeersbureau Goudappel geconcludeerd is dat de betreffende straat de grotere verkeersstroom door de komst van de Baandervesting alleen op een veilige manier aankan als er een aantal aanpassingen worden gedaan. Het zou dan gaan om aanpassingen aan het wegprofiel, stoep en het aanbrengen van dwingend remmende obstakels. Volgens de petitiestarter wordt er nu door gemotoriseerd verkeer zo’n 400 keer per dag te hard gereden. Regelmatig zou de 30 km/u zelfs worden overschreden met snelheden van boven de 60 km/u.

Volgens de petitiestarter verzuimt de gemeente hier gehoor aan te geven en ontstaat er zo een onveilige verkeerssituatie voor bewoners en bezoekers van de Baanstraat.

Wij hebben de gemeente uiteraard ook om een reactie gevraagd en zij laat het volgende weten:

‘De werkzaamheden in de Baanstraat bestaan uit het vervangen van een straatriool en waterleiding. Het oude riool was in slechte staat. Er is gekozen om de bestrating nog niet volgens de mogelijke nieuwe HIOR-inrichting aan te brengen in verband met het inklinken. Ook de bouwwerkzaamheden van de Hoogstraat zullen invloed hebben op de snelheid van het inklinken.

De afgelopen periode heeft de gemeente (afdelingen verkeer, onderhoud en projecten) veelvuldig overleg gehad met de buurtbewoners om toch in het terugbrengen van de oude situatie verbeteringen toe te passen die mogelijk bijdragen tot een veiligere situatie. Want ook als gemeente willen wij een verkeersveilige inrichting, een minimalisatie van trillingen en een lage snelheid van het autoverkeer. Vanwege het smalle wegprofiel, de verschillende gebruikers en de functie van de weg zijn de mogelijkheden niet groot. Er rijden tegenwoordig personenauto’s rond met een breedte van meer dan 2 meter. Het nog verder versmallen van de rijbaanbreedte tussen de woningen is niet mogelijk, want dan is er direct een conflict tussen auto en bijvoorbeeld fietser of wandelaar, en dat willen we natuurlijk voorkomen. Veiligheid staat boven alles.

Met behulp van de punaise is de verwachting dat het binnenrijdende autoverkeer flink geremd wordt. Meer drempels zijn vanwege trillingen niet mogelijk. Ook willen wij met paaltjes en plantenbakken testen hoe wij de voetgangers een veiliger gevoel kunnen geven in de Baanstraat, zonder dat daarbij fietsers in de knel komen. Daarnaast worden de strookjes bestrating voor wandelaars verlengd in de bocht. De bovenstaande maatregelen worden meegenomen als pilot, dit om te monitoren of dit in de nieuwe situatie werkelijk bijdraagt aan een verkeersveiligere situatie.’