In een flat aan de Anna Franklaan te Purmerend werd vanmiddag een onderzoek verricht door mensen gekleed in witte pakken.

Het was in eerste instantie niet duidelijk waarom en/of waarnaar er onderzoek werd gedaan, maar later bracht de politie naar buiten dat in de woning op de eerste etage een overleden persoon was aangetroffen. Het onderzoek was erop gericht uit te zoeken of de persoon met geweld om het leven was gebracht of dat het om een natuurlijke dood ging.

Over de voorlopige bevindingen van het onderzoek zijn geen uitspraken gedaan. Mocht het om een natuurlijke dood gaan, dan wordt daar ook in de toekomst niets over medegedeeld. De identiteit van de overledene is bekend bij de politie, maar ook hier worden geen uitspraken over gedaan.