Voor de veiligheid van het wegverkeer worden de in- en uitvoegstrook van de N244 ter hoogte van Middenbeemster per direct ingekort.

Begin mei bleek dat het viaduct in de N244 ter hoogte van Middenbeemster technische mankementen heeft. Vanaf dat moment mag zwaar vrachtverkeer niet meer over het viaduct. Nader onderzoek leert nu dat er extra maatregelen nodig zijn om een te grote belasting van het viaduct te voorkomen. De op- en afrit ter hoogte van Middenbeemster worden daarom ingekort. Vanwege die verkorte in- en uitvoegstrook mag het verkeer op dit deel van de N244 dan 50 km/u rijden.

Wat is er aan de hand

Het wegdek op het viaduct bestaat per rijrichting uit een op- of afrit en een rijbaan. Het viaduct en het wegdek zijn met elkaar verbonden met een zogeheten tandoplegging. Die constructie heeft mankementen en is niet veilig genoeg voor zwaar verkeer. Naar nu blijkt zitten de meest kritische punten onder de op- en afrit. Door de in- en uitvoegstrook in te korten, rijdt het verkeer niet meer over de zwakkere plekken.

Wat is er gedaan

Na constatering van de technische mankementen wordt zwaar vrachtverkeer geweerd op het viaduct. Deze aslastbeperking blijft van kracht. Borden langs de weg wijzen chauffeurs op de beperking. Daar komt nu het inkorten van de in- en uitvoegstrook voor al het wegverkeer bij.

Wat gaat er nog gebeuren

Nu de staat van het viaduct bekend is, wordt bekeken wat er gedaan moet worden om het viaduct te repareren. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart. Wanneer er aan het viaduct gewerkt kan worden, is nog niet bekend.