‘Onderdoorgang bij Broek in Waterland heeft langduriger effect’ 

15 juni 2018, 08:33 uur

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft advies- en onderzoeksbureau Ecorys de verschillende opties betreffende het verkeersprobleem bij Broek en Waterland onderzocht. Dit deden ze door een kosten-batenanalyse te maken, waarvan de uitkomst woensdagavond bekend werd gemaakt. 

Hierbij is o.a. onderzocht wat de gevolgen zijn van de diverse varianten, zowel bovengronds als ondergronds, op het gebied van ruimtebeslag, verkeersveiligheid, geluidsoverlast, tijdswinst etc.  

Een van de conclusies uit het rapport is dat een bovengrondse variant om de doorstroming te verbeteren, slechts tijdelijk effect heeft. In 2030 zullen er bij deze variant, door toename van het verkeer, opnieuw files ontstaan. Bij een onderdoorgang is de kans hierop volgens het rapport veel kleiner.  

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2023 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.