Omwonenden sceptisch over bouw nieuwe sporthal in Monnickendam

14 januari 2021, 04:59 uur

Het plan om op het Marijkeveld in Monnickendam een nieuwe sporthal te bouwen is bij de bewoners van de Oranjewijk niet bijster goed gevallen. Middels hun recent opgerichte Stichting Bewonersbelangen Oranjewijk willen zij de bouw van de hal zelfs tegenhouden.

Zeker in het voorjaar is het Marijkeveld in de wijk een mooi stuk groen waar veel gerecreëerd wordt. Zo wordt het veldje bijvoorbeeld intensief gebruikt voor buitenspelactiviteiten. Bewoners zijn bang dat dit met de bouw van de hal straks verdwijnt en er enkel nog een groot betonnen gebouw zal zijn waar ze de hele dag tegenaan moeten kijken. Tevens vindt men, gezien de samenstelling van de bodem op het Marijkeveld, het bouwen van een ondergrondse garage met de enorme sporthal er bovenop een enorm risico.

Het Waterlandse college is echter van plan om de nieuwe sporthal goed in te passen in de omgeving en hierbij ook in overleg te gaan met de buurt. Men wil zo min mogelijk afbreuk doen aan het zicht van de bewoners en de wijk juist meer aanzien geven. Er is bewust gekozen voor een groot budget (11 miljoen euro), zodat er ook geld overblijft voor het aankleden van de buitenruimte. Het bouwen ven een ondergrondse parkeergarage moet er aan bijdragen dat er meer buitenruimte overblijft. En ja zo groot project brengt, op welke locatie dan ook, altijd risico’s met zich mee, maar men denkt dat dit op het Marijkeveld wel mee valt. Een aantal jaren geleden is het realiseren van een ondergrondse garage onder een school en appartementencomplex immers ook prima verlopen.

Het college verwacht dan ook dat met de komst van de nieuwe sporthal, de buurt er straks een grote aanwinst bij heeft, wat niets af zal doen aan de mooie groende omgeving eromheen.

De huidige sporthal ’t Spil in Monnickendam / ©Google Maps

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2021 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.