Volendam – Sinds afgelopen mei is kapelaan Goos niet meer werkzaam in de parochie van de HH. Maria en Vincentius. Vanaf dat moment heeft het bisdom steeds gezocht naar tijdelijke oplossingen om de vieringen en andere activiteiten zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden.

Deze situatie kan echter niet langer zo blijven voortduren en een definitieve oplossing is nodig voor de parochie. Daarom heeft de bisschop, mede na overleg met kapelaan Goos, besloten om hem met ingang van 20 september 2023 ontslag te verlenen als parochievicaris. Zijn taken in de parochie werden de afgelopen periode grotendeels opgevangen door pater Karol Mikloško, die zijn inzet in de parochie zal voortzetten.