In Landsmeer is grote behoefte aan meer sociale huurwoningen voor met name jongeren en ouderen. Het realiseren hiervan blijkt echter lastig. Omdat de gemeente zit ingeklemd tussen beschermd natuurgebied is er geen grond meer waarop het dorp zich qua oppervlakte zou kunnen uitbreiden. Ook de hoop voor het bouwplan Oude Keern, lijkt vervlogen.

Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard zijn eigenaar van het voormalig verzorgingscomplex De Oude Keern en zouden hier graag nieuwe sociale huurwoningen realiseren. De beperkingen van het bestemmingsplan maken echter dat dit niet rendabel is. Als zij hier 63 sociale huurwoningen zouden bouwen, dan moeten zij er 3 miljoen euro op toeleggen. Ook als er voor gekozen zou worden de helft van deze woningen middendure huur te maken moeten ze er geld op toeleggen. Om die reden zien zij dus af van sloop en nieuwbouw.

De huurdersvereniging heeft nu aan de gemeente gevraagd om de regels te versoepelen door o.a. meer bouwlagen toe te staan. Op die manier zou het plan alsnog rendabel worden. Een meerderheid van de raad zou hier, als we de peilingen van het Noordhollands Dagblad moeten geloven, echter niet zo gecharmeerd van te zijn.