De Volendamse Mona Keijzer heeft vandaag bevestigd dat zij inderdaad beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) is. Daarnaast is zij in beeld als vicepremier.

Over hoe zij mogelijk invulling gaat geven aan de post van minister van VROM wil zij nog niets kwijt. Zoals ze zelf aangeeft vindt zij het ‘niet gepast om nu al op de zaken vooruit te lopen’. “De huidige minister is iemand anders. Die is op dit moment daar voor verantwoordelijk. Ik ben tot het moment dat ik bij de Koning geweest ben kamerlid voor de BBB”, laat Keijzer weten aan De Telegraaf. Verder geeft ze aan ‘vereerd’ te zijn om namens de BBB beoogd vicepremier te zijn. Wel geeft zij ook hierover aan dat dit pas zeker is als ze bij de Koning geweest is.