Moedige Moeders: Voorlichtingsbijeenkomst ouders groep 8 over gamen en gokken

06 november 2017, 09:00 uur

Wij zijn de Moedige Moeders Volendam. Wij zijn opgericht in 2004 om ouders te helpen hun kinderen weerbaar te maken tegen de verleidingen van deze tijd, die evenzoveel grote gevaren insluiten. Het zwaartepunt lag in eerste instantie bij de drugs en later is daar de alcoholproblematiek bijgekomen. Waar we nu tegenaan lopen is dat kinderen worden verleid door criminelen om op de pof te gokken op voetbalwedstrijden e.d. Als de schuld hoog opgelopen is, gaan ze langs bij de ouders om de schuld onder bedreiging op te eisen. Dat probleem is van een zodanige ernst dat de plaatselijke scholengemeenschap zich genoodzaakt heeft gezien ouders in een brief te waarschuwen.

Deze tijd zit vol gevaren die jongeren vroeger niet kenden. En dat beperkt zich niet tot drugs, drank en gokken. Als je vroeger bijv. op school gepest werd, had je thuis nog een veilige haven, maar met de ‘social media’ gaat het tegenwoordig dag en nacht door. En wat ‘online’ wordt gezet, is er niet zomaar af. Denk bijv. aan ‘sexting’ dat al verscheidene jonge mensen tot zelfmoord heeft gedreven. En als het om ‘online’ gaat, kunnen natuurlijk niet de engerds onvermeld blijven die uw kind inpalmen met valse verhalen om het vervolgens te kunnen chanteren en misbruiken. En – de aanleiding voor deze brief – ‘online’ zijn tegenwoordig ook de engerds actief die uw kind op de pof laten gokken zodat het een grote schuld opbouwt die ze vervolgens bij de ouders kunnen opeisen.

Als uw kind ongelukkig is door een van buitenaf komende oorzaak, doet natuurlijk niet ter zake wat die oorzaak precies is. Want of je nu door de kat of de hond gebeten wordt, je wilt dat het stopt. En ook zo snel mogelijk. En als je hoort aan welke gevaren andere kinderen in je omgeving ten prooi zijn gevallen, wil je er op tijd bij zijn om je eigen kind te waarschuwen en te beschermen. Als ouders die Moedige Moeders hebben opgericht, staan wij er precies zo in, zodat wij ons alle gevaren aantrekken die onze kinderen bedreigen. In het milde strafrechtklimaat in Nederland kun je vergeten dat criminelen zich ervan laten weerhouden uw kind en u omwille van geldelijk gewin ongelukkig te maken. Onze kinderen zullen het dus in de eerste plaats van ons, de ouders, moeten hebben om hun jeugd veilig door te komen.

Dus of je het nu leuk vindt of niet: als ouder moet je heel goed weten welke gevaren je kind bedreigen en wat de signalen zijn die je maar beter snel kunt oppakken. Want u wilt niet weten hoeveel ellende uw kind en de andere leden van uw gezin bespaard blijft als het niet een verslaving ontwikkelt, en als uw kind op zijn/haar hoede is als criminelen hem/haar ergens in proberen te luizen.

En hier willen wij u bij helpen, bij het weerbaar maken van uw kind. Dat doen wij door u voorlichtingsbijeenkomsten aan te bieden waarin (ervarings)deskundigen uitleggen welke gevaren uw kind bedreigen en wat u daartegen kunt doen. En als uw kind al in de problemen zit, kunt u zich aansluiten bij een van onze zelfhulpgroepen waar u een luisterend oor vindt bij lotgenoten die u, zelf door schade en schande wijs geworden, kunnen adviseren wat u het best kunt doen. En voor al die gedeelde ervaringen van ouders en hun kinderen vragen wij – uiteraard anoniem – de aandacht bij overheden en instanties zodat die daar ook wat mee doen.

De voorlichtingsbijeenkomsten die nu op stapel staan, betreffen de problematiek op het gebied van gamen en gokken. Op dinsdag 14 november a.s. is er een bijeenkomst voor de ouders. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Ark (Val van Urk 7, boven) en vangt aan om 19:00 uur. Op dinsdag 21 november krijgen de kinderen in groep 8 en de brugklas voorlichting over gamen en gokken. Deze bijeenkomst begint om 19:00 uur en wordt eveneens in de Ark gehouden.

Uw kinderen en u zijn hierbij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. In verband met de beschikbare ruimte willen we u wel vragen u van tevoren even aan te melden via [email protected]

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2020 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.