Eind 2020 hebben de kinderen en andere bewoners van Havenzathe in een online vragenlijst hun wensen en ideeën voor de nieuwe speelplek bij Rhijnestein kenbaar gemaakt. Deze zijn verwerkt en daar is een voorlopige inrichting van de speelplek van gemaakt. De speelplek bevat in ieder geval een speelcombinatie (hoofdspeeltoestel), een schommel, pleinplakkers en een extra speelaanleiding.

Maar welke speeltoestellen er geplaatst worden mogen kinderen zelf kiezen en kenbaar maken door deze enquête voor maandag 29 maart in te vullen. Ne het sluiten van de enquête zal op basis van de keuzes het ontwerp definitief gemaakt worden.