Maaien wegbermen met oog voor veiligheid én natuur

17 mei 2017, 18:24 uur

Van ca. 15 mei tot 1 oktober maait het hoogheemraadschap de bermen langs ca.1400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houdt men de bermen bloemrijk.

De eerste maaironde, van ca. 15 mei tot 1 juni, is de zgn. ‘veiligheidsronde’, waarin het waterschap één meter aan weerszijde van de verharding maait. Rond kruispunten maait het schap de gehele berm, tot 50 meter vanaf de kruising.

Vervolgens maait Hollands Noorderkwartier in twee ronden van zes weken wel de hele berm. Deze tweede en derde maaironde vinden plaats van 1 juni tot 15 juli en van 24 augustus tot 1 oktober.

Onder normale omstandigheden moet twee keer volledig maaien voldoende zijn, maar als de verkeersveiligheid in het geding is, maait het hoogheemraadschap extra. Het maaien gaat machinaal en wordt uitgevoerd door een aannemer of door de eigen onderhoudsmedewerkers.

Het waterschap maait ’technisch’ op plekken met een relatief geringe natuurwaarde, waar de berm smal is, waar veel bomen staan en/of kabels zijn ingegraven. Het gras wordt na het maaien geklepeld (stukgeslagen), waardoor het beter en sneller verteert.

Ook maait het waterschap ‘natuurtechnisch’ in bermen met een grotere natuurwaarde. Hier wordt het maaisel binnen vijf dagen afgevoerd zodat de bodem niet verstikt raakt.

Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houdt men de bermen bloemrijk.

Foto: Aangeleverd

TV-programma gemist?

Kijk het online terug!

© 2023 Stichting Lokale Omroep Volendam Edam. Alle rechten voorbehouden.